فرهنگی نادرست
توسط royaflash دذ ۲۲ بهمن, ۱۳۹۱ دذ ۱۰:۴۶ قبل از ظهر | دسته‌بندی شده در فلسفه و تکنیک, متن باز | با ۷۵ دیدگاه |26,526 views

حتما در ذهن خودتان می‌گویید، فرهنگ مسموم  یا نادرست یعنی چی؟

فرنگ مسموم یا در حال پس‌رفت یا منحرف به فرهنگی می‌گن که بوسیله‌ی عده‌ای خاص در حال شکل گرفتن یا جهت دادن هست. فرهنگی که به جای جامعه و استفاده از توان کل جامعه، بوسیله‌ی عده‌ی معدودی از جامعه شکل می‌گیره. باید تاکید کنیم که لغت جامعه به معنی جامعه‌ی مردم جهان است و این مسئله مشکلی بزرگ در کل جهان است. شاید وقتی مکانیسم عمل‌شده در دنیا رو بررسی کنیم، دید بهتری نسبت به این موضوع پیدا کنیم. برای رسیدن به این هدف ما با یک مثال از جامعه‌ی دانش آزاد (که مسلما الان وجود نداره ولی باید وجود می‌داشت) و یک مثال از دنیای امروز که ما اون رو به دلایل خودمون انحصاری نام‌گذاری می‌کنیم، توضیح می‌دیم:

 

«فرض می‌کنیم می‌خواهیم آلبوم موسیقی در این دو جامعه ارزه کنیم و سپس این دو جامعه را از دید فرهنگی با هم مقایسه می‌کنیم.

دو جامعه وجود دارند مانند A و B. جامعه A با سیستم انحصاری قوانین حمایت فکری (کپی‌رایت و پتنت) اداره می‌شود. جامعه B با سیستم دانش آزاد اداره می‌شود.

در دید اول در جامعه‌ی امروز برای تهیه و پخش یک آلبوم موسیقی به هزینه‌های گوناگونی احتیاج است مانند : هزینه‌ی تحصیل یک فرد برای هنرمند شدن هزینه‌ی امرار معاش هنرمند در طول مدت ساخت اثر (هنرمندان زیادی در تولید یک آلبوم موسیقی مشارکت دارند اما ما آن‌ها را به اختصار هنرمند می‌نامیم) – هزینه‌ی امکانات تولید از قبیل استودیو و تجهیزات حرفه‌ای – هزینه‌ی تبلیغات – هزینه‌ی پخش – هزینه‌ی جلوگیری از کپی غیرمجاز و از همه مهم‌تر هزینه‌ی اجازه‌ی فعالیت و کسب درآمد در حیطه‌ی موسیقی یا به صورت شفاف پرداخت حق صاحبان لابی‌های موسیقی.

برای اینکه هنرمند بتواند هزینه‌های تولید اثر خود را تامین کند نیازمند کمک مالی است پس به سراغ تهیه‌کنندگان یا درست‌تر بگوییم ناشران می‌رود. ناشران اغلب یا از لابی‌های موسیقی هستند یا روابط و قراردادهای پیچیده‌ای با این لابی‌ها دارند. ناشران در قبال فراهم کردن شرایط تولید اثر هنرمند، حقوقی را از او مطالبه می‌کنند. ناشران یا لابی‌ها آن دسته از افرادی هستند که اثر هنرمند و در کل فرهنگ جامعه را جهت‌دهی می‌کنند برای روشن شدن این موضوع می‌توانید به مقاله‌ی جامعه‌ی انسان آزاد مراجعه کنید.

اما در اینجا به این نکته اشاره کنیم که در جامعه‌ی دانش آزاد در حالت عادی بسیاری از هزینه‌ها کسر خواهد شد و در بدترین حالت بجای ناشران و لابی‌های قدرت، این جامعه است که شرایط تولید اثر را فراهم می‌کند و به آن جهت می‌دهد، همان‌طور که گفتیم برای درک بهتر به مقاله‌ی جامعه‌ی انسان آزاد مراجعه کنید»

این گروه‌های جهت‌دهنده دو هدف کلی دارند :

۱کسب سود‌های کلان از جامعه و هنرمند

۲تغییر خواست فرهنگی مردم. به چه سمت؟ در اینجا ما به آن نمی‌پردازیم.

 

منبع  :fsug

 

درباره - یاشار اسمعیل دخت هستم ۲۷ سالمه (به دنیال یافتم آنم که کیستم)به صورت ۱۰۰٪ به گنو/لینوکس مهاجرت کردم . من رو با نام royaflash میشناسید . در زمینه شبکه و امنیت شبکه فعالیت میکنم . لینوکس همیشه چیزی برای یادگیری داره و لینوکس یه فرهنگه . در صورت نیاز میتونین با آدرس ایمیل : [email protected] یا شماره تلفن : 09141100257 در ارتباط باشید . وبلاگ شخصی من (-:) درباره من

نمایش ۷۵ دیدگاه
نوشته‌ی شما
 1. I like to visit your blog a couple times a week for new readings. I was wondering if you have any other subjects you write about?

 2. I hope its not the last article about this topic , it absolutely was just a wonderful understand and hopefully we will all study far more about this !! Bookmarked dude!

 3. I am not a big believer of government mandates, but maybe the government should require kids to take and pass a course in high school that deals with finance. Just maybe some the issues with debt, credit cards, and savings would disappear.

 4. Hello may I quote some of the information here in this entry if I link back to you?

 5. Things you brought up made . But, think about this, lets suppose you added a little bit more? I mean, I dont want to teach how you can run your site, however what if you actually added more stuff that can easily grab peoples awareness? Simply as a online video or maybe a graphic or even few for getting your readers excited concerning what you are talking about.

 6. If Penny stocks arent safe and intensely dangerous, next what price tag inventory could you state is less dangerous?Whats the best you would go or have gone? Along with the outcomes? Also what is regarded as Penny stock? $0.55? $0.Eighty five?

 7. Lider Chat sitesine girmek icin mirc indir Paylasimlarda bulunmak icin forum sitemize sohbet etmeye buyurun

 8. Thank you for another amazing entry. Where else would anybody get this kind of info in such a great way of presentation.

 9. I think you have a great page here today was my first time coming here.. I just happened to find it doing a google search. anyway, good post.. Ill be bookmarking this page for sure.

 10. Admirable blog! I’ll likely be referencing some of this data in my next speech. I would appreciate it should you visited my blog at

 11. windows 7 key گفت:

  Hi, which is one of the best hemorrhoids cream to use as an immediate repair for dishevelled under eyes. I do know it is one with out hydra- cortisone in it, or does anyone know of any cheapish beauty cream that works really well. Please help.

 12. Hi I love your article and it is so fabulous and I am gonna save it. One thing to say the Indepth analysis you have done is trully remarkable.Who goes that extra mile these days? Bravo.. Just another tip you caninstall a Translator Application for your Global Readers

 13. Hi there,I am a professional pianist and Ive came up with a silly rule that allows me to have a fifteen minutes time out every one hour of training. So, each and every break I have to do some thing completely different, so usually I go to Search engines and look for the recommended last hour blog. It is enjoyable to do anything diverse and to examine new points each and every day. Btw, right now Im practicing. Beethoven. Your web page is great, I wish I could stay longer, however I have to get back to play In the future Ill drop by again.

 14. windows 7 key گفت:

  Ilove trannies and I beg you to post some far more please!

 15. windows 7 key گفت:

  Such pieces are without fail able to bump up my spirit. I simply love reading stuff like this. You have got to keep it up as you are. It would be a huge shame if you didnt.

 16. […] able to get your ex back, you also will be much better equipped to KEEP THEM long, long into […]Get Your internet marketerfriend Back Get Your Boyfriend Back Get Your Ex internet marketerfriend Back Get Your Ex Boyfriend Back Get Your Ex Back […]

 17. windows 7 key گفت:

  I dont entirely agree with that which you say on your website, I find that you are usually planning a little bit inside a box, but hello, everybody has their right to his or her own opinion, true? Good post tough!

 18. windows 7 key گفت:

  Helpful information here. I added your site on my favorite, so visit again.

 19. Advantageously, the post is actually the sweetest topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will thirstily look forward to your future updates. Just saying thanks will not just be enough, for the extraordinary clarity in your writing. I will immediately grab your rss feed to stay informed of any updates.

 20. Just a little effort and one can readily get Free Ms Points. You should just buy the No cost Microsoft Points charge cards from Microsoft after which it get the secret code and enter it and receive those No cost Microsoft Points throughout one’s account. The good to know that we now have many online sites which reward you using free Returns, Pro Prizes, Gaming lagoon and many more which buy Free Microsoft Points from microsoft and deliver the actual codes to the your account.

 21. Be glad of lifestyle mainly because it gives you the opportunity to enjoy, to perform, to play, and to appear up at the stars.

 22. Fantastic read. I observed your internet site from a google search, and was glad i did. The data has helped me immensely.

 23. found lately. site owners to talk about It is nice to see people

 24. windows 7 key گفت:

  I do not generally go along with the data which are provided upon web pages nevertheless in this instance I agree.

 25. windows 7 key گفت:

  Maintain up the outstanding work mate. This weblog publish shows how well you comprehend and know this subject.

 26. Have you ever considered getting in touch with a good seo company to see if you can improve your ranking?

 27. I woke up this morning in a bad mood but after reading this article my mood improved.

 28. I was on FaceBook looking for wholesale bulk t-shirts groups, when I found a link to this blog, glad I stopped by!!! Thanks!!!!

 29. ultimately costs businesses even more dollars if they arent careful.

 30. Thank you for making this website fantastic, I must say i appreciate all of the hard work that you do on this site.

 31. windows 7 key گفت:

  Hi, usually I dont comment but I wanted to let you know that it takes a LONG time to load your posts, sometimes I even get a timeout message. Thought you should know!

 32. windows 7 key گفت:

  It s a topic challenging for discussions always. Nice issues you used for argumentation

 33. windows 7 key گفت:

  country agriculture hired futh uncritically turnaround kabilpore lasting prospect treatments pediatric trumpet

 34. windows 7 key گفت:

  OMG ! I just found a glitch in your website! Check if theme is placed the right way!Check patch at Watch Movies Online For Free Without Downloading

 35. This data is basically good and Ill say will at all times be helpful if we strive it danger free. So when you can back it up. That will actually assist us all.

 36. Good post, I want say thanks to author because i have found a lot exciting knowledge. I will definitely subscribe RSS. Best wishes

 37. i agree really one of cool kids 🙂 keep blogging David, i enjoy reading your posts 🙂

 38. many people believe that recovery is really a burden, but I to be a pleasure.

 39. You made some clear points there. I looked on the internet for the subject and found most persons will agree with your website.

 40. Then again, the opposite could be true. When we played softball, Id steal second base, feel guilty and go back. Woody Allen Born 1935

 41. shop.webloft.ca گفت:

  Incredible Article Maki. Like Reading through copywriting Guide from Joe Sugarman or Dan Kennedy. Now I just have to apply the

 42. Hey man, was just browsing through the internet looking for some information and came across your blog. I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Bookmarked this page, will come back for more. You, my friend, ROCK!!!

 43. windows 7 keys گفت:

  Hello from the fashion industry, I really recognize the you’ve done in this post, it was a fantastic read. Ive been born into the industry with my parents earning a living in the fashion trade. I’ve realized the sector is fairly disjointed so Im at present functioning over a website to provide everybody collectively. I am grateful to come across this post.

 44. This can be exactly the distinction among the main popular press and information sites. The posts are well composed and not corrected by an editor was. Thats the explanation why I adore to lookup for blogs. The comments are usually extremely authentic, we could all use far more fun reading. Make sure you go on like this, its really worth.

 45. windows 8 key گفت:

  There is obviously lots for me to ascertain outdoors of my books. Thanks for the fantastic learn,

 46. windows 7 key گفت:

  Wow, thank you. I always wanted to write in my site something like that. Great job.

 47. You made some good points there. I did a search on the topic and found most people will agree..

 48. I do not think I would be able to keep up with managing a site like yours! Impressive job, I just hope you keep up with it.

 49. windows 7 key گفت:

  Interesting post reminds me of another gem. – I am writing my life to laugh at myself, and I am succeeding. – Giacomo Casanova

 50. Recently, I did not give lots of consideration to leaving comments on site page articles and have left comments even much less. Reading by means of your pleasant article, will aid me to do so sometimes.

 51. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbour were preparing to do some research about that. We got a good book on that matter from our local library and most books where not as influensive as your information. I am very glad to see such information which I was searching for a long time.This made very glad

 52. Going to see Benny Benassi Tonight. Its gonna be really good. There playing with Sharam. Then next month ill be seeing Roger Sanchez. great nights ahead

 53. Wonderful Mulberry Handbags, like to convey it with one

 54. Saw a link to this post over on Delicious. Thanks for posting it. Im sure Ill be back one day.

 55. Celine Bags گفت:

  An effective way many Celine Bags http://celinebags.v5s7.com. I believe the build go with all things and will quite possibly be dolled up for getting a particular date on the tiles, and / or placed flippantly equipped with sweatpants.

 56. This is a good approach to what, for some, may be a controversial topic. Very well though out post. – Inertia accounts for two-thirds of marriages. But love accounts for the other third. – Woody Allen Born 1935

 57. Mulberry Online گفت:

  I personally take my Mulberry Online’s for the reason that on a daily basis take, outside in compacted snow, to the shops – just about on a daily basis of the week. I like oftentimes fashion as well as stature is ideal, they even can retain dried out photographs stomped when it comes to compacted snow.Your your back heel does not placed in my Mulberry Online – the application bends for you to substantially into my your back heel.

 58. Hi. I wanted to thank you for the fantastic information you have posted on your site. I will definitelycome back to check it out once again and have subscribedto your RSS feed. Have a fantastic day. http://www.bateaux-du-soleil.com http://www.bateaux-du-soleil.com/logs/pptysutv.asp

 59. lightchannel.at گفت:

  Quality post! Ive bookmark this site to return later. thanks!

 60. Sorry my english, but this is great site, I wil add to my favorites.

 61. Well, I agree with what you wrote, but not with all of it.Despite, it’s all admirable material. Thanks!

 62. Thanks very much for your downright website;this is the stuff that keeps me on track through my day. Ive been searching around for your site after being referred to them from a colleague and was pleased when I was able to find it after searching for some time. Being a avid blogger, Im blessed to see others taking initivative and contributing to the community. I would like to comment to show my support for your page as it is very challenging to do, and many writers do not get credit they deserve. I am sure Ill visit again and will send some of my friends.

 63. Interesting point of view.Thanks for the post. – Clearly spoken, Mr. Fogg; you explain English by Greek. – Benjamin Franklin 1706 – 1790

 64. I added a link to this site on my blog! can you add a link of my blog to your site

 65. fipavumbria.it گفت:

  Id be lying if i stated i dont like this text, in truth, I prefer it so much I needed to put up a touch upon here. I wish to say keep up the nice work, and I might be coming again for positive since I already bookmarked the page.

 66. Its my great pleasure to visit your website and to enjoy your awesome post here. I like it a lot. I can feel that you paid much attention for those articles, as all of them make sense and are very useful

فرستادن یک دیدگاه

XHTML: شما می‌توانید از این برچسب‌ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>